Golden Apple Award

 Month Awarded:
 Teacher Choice:
 Staff Choice:
   
 August Mrs. Fulton Mrs. Gardner (Fin. Sec.)
 September Ms. Misch
 
 October Mrs. Brown
 Ms. Pettit
 November Mrs. Cooke
 Mr. Richter
 December Mrs. Nunez Ms. Vecchio
 January Mrs. Brobjorg
 Mrs. Pierce-Yates
 February Mrs. Brown  Mrs. Rose-Barrett
 March Mr. Preston Ms. Wheeler
 April Mrs. Lohr
 Mr. Mckeel
 May